Blogg

Hur många veckor är man gravid?

En graviditet brukar vara i 40 veckor. Dock kan vi vara gravida fler veckor ibland om vi går över tiden. Eller vara gravida i färre veckor då barnet kommer innan en fullgången graviditet. Men normalt sett pågår en graviditet i 40 veckor.

Hur många veckor är man gravid i första, andra och tredje trimestern?

En graviditet pågår som skrivet i 40 veckor, alltså nio månader. Dock har en graviditet tre trimetrar och de är indelade i olika perioder av en graviditet.

  • Trimester ett är den första tiden av en graviditet och pågår mellan vecka 0 till 13. Den första trimestern är gravida ofta mycket trötta.
  • Trimester två är den mittersta trimestern av graviditeten och här känner vi oss ofta bättre. Den pågår mellan vecka 14 till vecka 27.
  • Trimester tre är den sista trimestern och pågår mellan vecka 28 till 40. I den sista trimestern kommer ofta tröttheten tillbaka.