Hur många kromosomer har en människa?

by Fredrik Hallberg

Vi människor har fyrtiosex kromosomer i kroppens celler och de finns i cellens kärna. De består av dubbla kedjor av DNA där personens arvsmassa finns. Varje kedja innehåller tjugotre kromosompar där hälften kommer från mamma respektive pappan.

En av kromosomerna är unik som avgör könet på oss, den består antingen två X eller ett X och ett Y. Kvinnor får XX kromosomer och mannen född med XY. Eftersom Y kromosomen är mindre än X får mannen färre funktionella gener. I Y kromosomen börjar en händelsekedja som leder till en ökad produktion av testosteron och att fostret blir född som en man.

De övriga tjugotvå av kromosomparen är snarlika. De ger information med dina egenskaper såsom ögon- och hårfärg.

Hur många kromosomer har en människa med Downs syndrom

I normala fall föds vi med två par kromosomer, men de som föds med Downs syndrom har fått tre exemplar. Den utvecklingen sker i kromosom nummer 21 och är kallat för trisomi-21.

Related Posts