Blogg

Den som är satt i skuld är icke fri

Vad betyder uttrycket ’Den som är satt i skuld är icke fri’?

Uttrycket ’Den som är satt i skuld är icke fri’ är ett urgammalt ordspråk som vi använder för att uttrycka den begränsning och press som skulder kan orsaka.

Ordspråkets innebörd

Grundtanken bakom detta ordspråk är att personer som har skulder, oavsett om det är finansiella eller moraliska, är på något sätt begränsade i sin frihet. De är skyldiga att betala tillbaka sina skulder och detta ”band” till skulden hindrar dem från att vara helt fria.

Ser vi på detta på en mer filosofisk nivå, hur fri kan en person egentligen vara om han eller hon ständigt är belastad av skuldkänslor eller materiella skulder? Detta är den existentiella frågan som uttrycket ’Den som är satt i skuld är icke fri’ ställer oss för att beakta.

Spännande, eller hur? Men hur ser detta ut i praktiken?

Ordspråkets tillämpning i verkligheten
Bokstavliga skulder Måste betala tillbaka pengar Begränsar ekonomisk frihet
Moraliska skulder Behovet av att bevisa någon kärlek eller tacksamhet Begränsar känslomässig frihet
Sociala skulder Förväntningar på att återgälda en tjänst Begränsar social frihet
Existensiella skulder En känsla av att vi inte är tillräckligt bra Begränsar personlig frihet

Vilka andra ordspråk liknar ’Den som är satt i skuld är icke fri’?

Vår svenska ordspråksskatt består av många utsagor som relaterar till skuld på olika sätt. Här är några exempel:

  • ”Betas ut i sista öret”
  • ”Först betalt, sedan klappat”
  • ”Gammal skuld rostar aldrig.”

Ordspråk som ’Den som är satt i skuld är icke fri’ är tänkvärda nya perspektiv på livet och hjälper oss förstå olika aspekter av mänsklig existens. De är inte bara talesätt, utan de är osynliga lärare som kan vägleda oss genom livets labyrinter.