search
top

Musik genom tiderna

Under århundradena så har mängder av olika musikstilar utvecklats vilket alla har sin egen säregna stil. Musiken har spelat en stor roll för väldigt många och antagligen har musik funnits längre än vad vi själva tror. Det finns forskare som tror att till och med grottmänniskorna ägnat sig åt att göra musik. Fynd av flöjter har gjorts av arkeologer som visar att avancerad musik spelades för mer än 32 000 år sedan. Ännu en flöjt som hittats tros ha tillhört neandertalarna och den flöjten skulle då vara cirka 600 000 – 700 000 år gammal.

En tidslinje över de tidiga formerna av musik

Under antiken så spelades musik på flöjter men även stränginstrument vilka man påträffat under arkeologiska utgrävningar. Musiken under den tiden var för det mesta monofonisk, alltså enstämmig. Under medeltiden förändrades musiken då flerstämmighet introducerades i sången. Man sjöng uteslutande på latin och musiken blev alltmer komplicerad med nya former av rytmik och harmoni. Ballader och trubadurer var vanliga och inom kyrkan spelade musiken en viktig roll. Under renässansen blev instrument som virginal (ett lådformat klaverinstrument) och fiol centrala instrument vid sidan av spinetten, trumpeten och lutan. Den vanligaste musiken under denna tid var de liturgiska mässorna och motetterna. Barocken som varade mellan år 1600 och år 1750 präglades av strikta musikformer. Musik från denna tid karaktäriseras av dess jämna puls och dynamik. I slutet av barocken började den klassiska musiken att komma och blev den stora musikgenren fram till romantiken i början på 1800-talet. Musiken under den klassiska perioden är lättare och tydligare än barockmusiken och är främst homofonisk. Verk indelades i block med olika sinnesstämningar och den moderna symfonin och orkestern vi är vana vid utvecklades nu. Under romantiken ville man uttrycka känslor genom musiken, både positiva och negativa sådana. Orkestrarna blev under denna period mycket större. Romantiken varade fram till 1900-talet.

1900-talets musik

Under första halvan av 1900-talet blev opera allt mer populärt och stora operahus fanns i många av de stora städerna. Det tidiga 1900-talet blev också startskottet för många av de moderna tonerna som vi än idag känner igen i dagens musik. Piano och stråkinstrument var mycket vanliga och ackompanjerade den klassiska musiken. Countrymusik fanns innan 1900-talet men utvecklades på 1920-talet till en ny musikgenre som blev populär i de södra staterna i Amerika. Amerika blev en stor musiknation och musikgenren blues spelades in för första gången på 1930-talet. Jazz hade utvecklats till det som kallas swingmusik, där stora orkestrar spelar livlig dansmusik. På 1940-talet blev R&B (Rhythm & Blues) en ny genre som marknadsfördes främst till afroamerikaner. På 1950-talet kom den tidiga rocken vilket ledde till en helt ny kultur och Elvis blir en symbol för rocken. Rocken utvecklades och fick ett starkt fäste fram till mitten av 1970-talet då punkrock tog över allt mer. Även rap och hip-hop kom på 1970-talet. Punkrocken kom då den vanliga rocken inte ansågs vara tillräckligt upprorisk längre. Detta kan även vara orsaken till att heavy metal dök upp också. I dagens samhälle lever många av dessa 1900-talsgenrer vidare men även housemusik och elektronisk musik är mycket vanliga musikgenrer idag. Man blir lite nyfiken på vad framtiden har att erbjuda oss för nya musikgenrer.

Comments are closed.

top