search
top

Den tidiga jazzen tar sig till Europa

Jazz har mycket gemensamt med blues, men skiljer sig samtidigt mycket när det kommer till tonen i musiken. I jazz är det dessutom mycket improvisation och det är något som kännetecknar jazzen. Termen jam, att jamma, kommer från jazzmusiker. Musiken går i blå toner med sväng och musikinstrument som svarar varandra i en så kallad call and response.

Varifrån ordet jazz kommer har alltid varit om diskuterat. Genom åren har det kommit en rad teorier om hur namnet har kommit till, men något definitivt finns inte. En teori är att ordet skulle komma från ordet jasm eller jizm. Ett ord som i mitten på 1800-talet stod för vitalitet eller virilitet fungerade som slang för sperma. Det sägs också att ordet har funnits inom sportjournalistik innan det nådde musiken och att det redan använts i tryck.

Blues och jazz har liknande utveckling

Musikstilen växte fram i USA precis som blues under slutet av 1800-talet. Det stora genombrottet kom också, precis som för bluesen, på 1920-talet. Jazzen har sedan dess haft stor betydelser för många musikstilar genom åren. På den tiden stavade man jazz med s istället för med z och det kom att heta jass. Precis som redan nämnts hade blues och jazz mycket gemensamt. De följde varandra både geografiskt och tidsmässigt vad gäller historia och rötter. Det sägs att musikstilar som boogie woogie och rhytm´n blues härstammar från jazz med rock härstammar från blues.

Jazzen har sina rötter i Mississippideltat och främst i staden New Orleans. Här blandades afrikanska rytmer med psalmer och marscher tillsammans med cabaret och varieté-musik från Europa. Arbetssångerna lade grunden, precis som den gjort i bluesen. Förutom de stilar som nämnts innan kom det även känsla av etnisk musik och inspirationen togs bort när den började kallas för jass.Det finns otroligt många likheter med bluesen och även bluegrass och country.

En av de viktigaste jazzmusikerna genom tiderna har varit Louis Armstrong. Han har bildat både stil och gjort mycket komposition, spelat trumpet och har stått för mycket när det kommer till sången inom genren. Det var när inbördeskriget tog slut som musiken på allvar kunde få fäste ute i landet. Nu kunde underhållningsmusiken på riktigt få utvecklas när det fanns möjlighet för alla att ha tid över för nöjen. Det fanns dessutom gott om blåsinstrument och marschorkestrar som hade möjlighet att använda dem. En av de största inom jazz har varit Louis Armstrong. Han har både satt stilen för många och anses som viktig för jazzens utveckling. Han ägnade sig mest åt komposition, trumpet och sång inom jazzgenren.

Det som fick jazzen på frammarsch var när inbördeskriget tog slut och instrument och orkestrar frigjordes. Musiken blandades då tillsammans med dans underhållningsorkestrar som skapade nya influenser. Jazzen tog sig från New Orleans med Buddy Bolden som på den tiden var riktigt stor, det var på slutet av 1800-talet som jazzen fick riktigt fotfäste i området, och sedan vidare runt om i landet. En stad som är känd för att jazzen ska ha blivit riktigt stor är Chicago där den snabbt blev mycket populär. Härifrån tog sig sedan musikstilen vidare till New för att ta sig över till Europa.

Comments are closed.

top