search
top

Rhythm and Blues

Rhythm and blues, förkortat R&B eller R’n’B, är ett begrepp som använts ett par gånger under den populärmusikaliska historien. Oftast syftar man på den tidiga rhythm and blues och inte den moderna/nutida R&B som utvecklades från slutet av 70-talet fram till idag. Tidig historia  Termen rhythm and blues uppstod i USA under slutet av 40-talet. Man brukar säga att det var Jerry Wexler som myntade... Läs mer

top