search
top

Den tidiga jazzen tar sig till Europa

Jazz har mycket gemensamt med blues, men skiljer sig samtidigt mycket när det kommer till tonen i musiken. I jazz är det dessutom mycket improvisation och det är något som kännetecknar jazzen. Termen jam, att jamma, kommer från jazzmusiker. Musiken går i blå toner med sväng och musikinstrument som svarar varandra i en så kallad call and response. Varifrån ordet jazz kommer har alltid varit om diskuterat.... Läs mer

top